0

გადავი*ვით

გამოითქმის კმაყოფილების გრძნობით. გამოთქმის ავტორი იხსენებს შემთხვევას, სადაც გაბატონებული იყო გასკდომამდე ჭამა და არც თუ ისე ზომიერი დალევა. ძირითადად მსგავსი სიტუავიები უცნობ ადგილას გაღვიძებით მთავრდება

-ამის წინ ჩავუჯექით და გადავი*ვით რასაც ქვია.