0

ყლეთა გასწრობანა

ყლედ წოდებული ინდივიდების მიერ წარმოშობილი სოციუმის დინამიური მდგომარეობა. გულისხმობს სოციუმის წევრებს შორის შეჯიბრს, დაიმკვიდრონ ალფა ყლის წოდება პოპულაციაში.

" - სუფთა ყლეთა გასწრობანა იყო"
" - მაგათი კლასი ხო სუფთა ყლეთა გასწრობანაა რა"