0

კკ

2 ასოიანი სიტყვა,რომელიც კარგის ნიშნას და ამის მთქმელს სურვილი გაქვს მაქსიმუმ ცხელი უთო ესროლო სახეში

მაგალითი არ სჭირდება:დ