0

სოტოვი

ძველქართული სიტყვაა, რომელიც აღნიშნავს ფიჭვური კავშირგაბმულობის ერთ-ერთი სახეს

-ჩემი სოტოვით დარეკე
-მიდი ერთი ჩემ სოტოვზე ზარი გამოუშვი