0

ძაღლები გამოგეკიდნენ?

ძირითადად უფროსი ხალხის მიერ დასმული შეკითხვა იმ ახალგაზრდობისადმი, რომლებიც დახეულ შარვლებს იცვამენ. როგორც წესი, თავი სარკასტულები ჰგონიათ და მათი აზრით, ხუმრობენ.

-რას დაგმსგავსებია შარვალი, ძაღლები გამოგეკიდნენ?