0

ვასაძე

21-ე საუკუნის ქართველი რაინდი

რომაული ცრუ ღმერთების პანთეონის, ავენტინური ტრიადის, პლებეური ცრუ ღმერთი,რომელიც გამოირჩეოდა სექაუალური გარყვნილებითა და ლოთობის სიყვარულით