0

ყლის ყლე

მათემატიკურად განისაზღვრება როგორც ყლე ადამიანი კვადრატში რომლის სიყლევის კოეფიციენტი პლიუს უსასრულობაშია გადავარდნილი და მუდმივად დადებითია.

ახლა მე მომისმინე შე ყლის ყლეო!