0

ეშმაკის მოჯ*ული

უწოდებენ ადამიანს,რომელიც არის ძალზედ მახინჯი და ხშირ შემთხვევაში ტვინსაც ტ*ნამს.

შე ეშმაკის მოჯ*ულო გააჯ*ი