0

შეჩე-ტეჩე

შეჩემას მეტად მოფერებითი ფორმა, ძირითადად გამოიყენებოდა ძმაკაცებს შორის სასიამოვნო საუბრებისას. (შეჩემისას საპრისპირო ფორმა)

-რავახარ შეჩე-ტეჩე?