0

მოდი მაზიანზე

ერთგვარი ფრაზა, როდესაც გამოიყენება უბანში ფეხბურთის ან კალათბუთის (უმეტესად ფეხბურთის) თამაშის დაწყებისას.

- მოდი მაზიანზე
-არა არ მინდა
-კაი რა მუღამი მივცეთ ტო