0

არჩევნები

მომენტი როცა ვირთხები კაბინეტიდან გამოსვლას იწყებენ, რომ თავიანთ სოროებში დარჩენის ვადა გაიხანგრძლივონ.

.