1

მოინდომა მთვარეზე მოჯმა

ამ წინადადებით მიმართავენ ახლო მეგობარს, რომელიც ისეთ რამეს ინატრებს რაც მიუღწევადია ან რეალობას არ შეესაბამება.

-ანჯელინას მივარჭობდი
-ოჰ მოინდომა მთვარეზე მოჯმა.