1

გამომივიდა აკაკი შანიძე

გამოიყენება იმ აბიტურიენტის მიმართ, რომელიც ყველა სიტყვას გისწორებს და თავი პროფესორ-დოქტორად მიაჩნია.

აუუუ, გამომივიდა აკაკი შანიძე.