0

არ გესმის ცხოვრება ბიძია შენ

გამოიყენება ე.წ ''ზროსლების'' მიერ, ძირითადად ახალგაზრდების მიმართ,როდესაც ეს უკანასკნელნი უკიდურეს გულუბრყვილობას ავლენენ.

-რო გავიზრდები ტრილიონერი გავხდები
-არ გესმის ცხოვრება ბიძია შენ