0

ბიოს დედასშ**ეცი

გამოიყენება იმ ადამიანების მიერ, რომელთაც ბიო ( ნარკოტიკული, მათრობელა საშუალება) გასინჯეს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მაინც აგრძელებენ გამოყენებას .

აუ ,არა ძმაო, ბიოს დედასშ**ეცი