0

ტრაკს ნუ ათამაშებ

ვიღაცის მიერ ზედმეტი ამბიციის გამომჟღავნების დროს იედალური შესატყვისია

- ხვალ ის გოგო ჩემია
- ტრაკს ნუ ათამაშებ