0

ქართველობას გვართმევენ!

გამოიყენება იმ ხალხის მიმართ,რომლებიც,რაღაც სახით,იქნება ეს ჩაცმულობა,სხვისი ერის პატივისცემა თუ უცხოურის შემოღება,ტრადიციებს ეწინააღმდეგებიან.

ეს რაარი?!ქართველობას გვართმევენ!