0

მეორედ აფეთქება

ცნობილი ასევე როგორც "თავიდან აფეთქება". თანამედროვე თერმოდინამიკისთვის ჯერაც აღუწერელი ფენომენი. გულისხმობს ბოთლში შეკეთებული მოსაწევის მეორედ აალებას, რაც თავისმხრივ, იძლევა დამატებითი ნაპასების საშუელებას. პროცესის მოლეკულური არსი ჯერაც უცნობია. მეორედ აფეთქება თანამედროვე შესაძლებლობებით უმართავი პროცესია, აღწერილ შემთხვევებში პროცესი შემთხვევით ხასიათს ატარებს და საჭიროა გამართლება.

" - ჩაუკიდე აბა შეჩემისა, იქნებ თავიდან აფეთქდეს"
"- ოპა, ოპაა, ეგარი თავიდან აფეთქდა, ჩემი დედას შევეცი"