0

ნასკი გამხადე

ეს ფრაზა არის,პატრიარქატული წარმოშობის და გამოდის მთვრალი მამრის იოგებიდან,ცოლის,ან მეორე ნახევრის მისამართით.

ნასკი გამხადე ქალო!