0

გავღერძავდი

გამოიყენება მაშინ, როდესაც ადამიანი ზედმეტად მშიერია და შიმშილის გამოსახატავდ მხოლოდ,,მშია" არ კმარა.

ეხა კაი 7 იანს გავღერძავდი