0

კიტრა

ბავშვების გასართობი საშუალება,რომლის სწრაფი განმეორებისას იმ ასაკისთვის უწმაწურ სიტყვას მივიღებთ.

კიტრაკიტრაკიტრაკი.