0

გაიარე, სხვაგან იაფად თუ ნახავ

გამოიყენება ბოსტნეულის გამყიდველი, ქალი ან კაცის მიერ, წარმოადგენს მათ კოზირს და ამ სიტყვის წარმოთქმის შემდეგ საბოლოოდ ვრწმუნდებით, რომ შევაჭრებას აზრი არა აქვს.

-ლარში ვერ მომცემ?
- გაიარე,სხვაგან იაფად თუ ნახავ.