0

დატოლება

ეს არის ქართული უძველესი ტრადიცია რომელსაც უმეტესად მამაკაცები მიმართავენ ხოლმე ორი ძმაკაცი იღებს თავის შაბმალას ან დიშლას და ადებენ ერთმანეთს ანუ ატოლებენ რომელსაც უფრო დიდი ფალოსი ექნება ის არის გამარჯვებული შესაბამისად ბურთიც მას რჩება და მოედანიც

ძირითადათ ამას თქვენი უახლოესი ძმაკაცი გთავაზობთ მაგალითად: ლერი დავატოლოთ შეჩემა?