0

დადიოდი?

მომენტი როდესაც თვლი რომ კარგი ხუმრობა გააძვრე მაგრამ გამოჩნდება ვიღაც ვინც ყველაფერში ჩაგიჯვამს

.