0

დადიოდი სადმე?

მომენტი როდესაც თვლი რომ კარგი ხუმრობა გააძვრე მაგრამ გამოჩნდება ვიღაც ვინც ყველაფერში ჩაგიჯვამს

- ხუმრობა
დადიოდი შენ სადმე?