0

ეგ იმის ძმაა

მომენტი როდესაც გოგო მოგეწონა მაგრამ მისი ძმა
გავლენიანი პიროვნებაა

ბიჭო ნახე რა გოგოა
ეგ იმის ძმაა