0

ა ქალი ძმაო

გამოიყენება ქალის სრულყოფილების დასახატავად. იყენებენ ძირითადად ძია კაცები და ხაზს უსვამენ ამ ფრაზით იმას თუ რას წარმოადგენს მათთვის მდედრის ნამდვილი ეტალონი.

აეუფ, ა ქალი ძმაო!