0

ხელი ბიჭო!

გაფრთხილება განწირული ადამიანის მიერ, რომლისთვისაც ეს უკანასკნელ იმედს წარმოადგენს ,,ჩაპიზდვამდე" ,თუმცა ხშირ შემთხვევაში მაინც იცემება.

ჰაააა, ხელი ბიჭო!