0

ნათოხარი

უწოდებენ ხშირად, თბილისს გარეთ მყოფ მამრს, რომელიც ძალზედ ძლიერია. ეს სიტყვა ნიშნავს, რომ მოცემული პირი თოხზეა ნავარჯიშები და მეტად საფრთხის მომცველო შეიძლება იყოს ვიდრე ჩანს.

აუ ეს ძმაო მაგარი ნათოხარია!