0

წითელი კვერცხი

გამოიყენება მაშინ , როდესაც დამნაშავე ცდილობს თავი უდანაშაულოდ წარმოაჩინოს, თუმცა შენ იცი, რომ ყველაფრის თავი მოცემული პიროვნებაა.

აუფ, გამომივიდა წითელი კვერცხი!