0

რას იღრიჭები ყველის ვაჭარივით

გამოიყენება ძველი თაობის მიერ და გამოხატავს მათ წყენას, გაბრაზებას არასერიოზული ხალხისადმი.

*აძლევენ შენიშვნას , იცინის*- ძია კაცი-რას იჯღრიჭები ყველის ვაჭარივით?!