0

წაკუზულზე პრემია

მოქმედება,რომელიც სრულდება ზურგით შეტრიალებული და მოხრილი პიროვნების საჯდომის წინააღმდეგ.

თასმას ვიკრავ და წაკუზულზე პრემიას არვართ.