0

შიგ ხომ არ გაქვს

ერთგვარი არქეოლოგიური კითხვა რომელიც გამოხატავს მიმმართველის მიერ კონკრეტული პირისადმი განცვიფრებას

რას აკეთებ, შიგ ხომ არ გაქვს?