კაი მოისვენე თორე გუდიანი მოვა - განმარტებები - ბიძერი