0

ააცმევინე

იგივეა რაც წაათრიე , გააჯმევინე , წაიგე.

-ნახე რა საყვარელი ზაზუნა ვიყიდე..
-ეგ ყლეობა მეორეთ არ დამანხო ააცმევინე დროზე აქედან თორე ეზოში კატას მივუგდებ .