0

ჩატყნაურება

ბიოტური ურთიერთობის ფორმა, გულისხმობს მტაცებელი ინდვიდის მიერ მსხვერპლი სახეობის ელიმინაციის კომპლექსურ ფორმას. ჩატყნაურების დროს, აუცილებელია ჩამტყვნელი (მოქმედი სუბიექტი) სივრცეში მდებარეობის მიხედვით უფრო მაღლა იყოს, ვიდრე ჩასატყვნელი (მსხვერპლი). ჩატყანურება პირდაპირი შედეგით პერმამენტულ მდებარეობას ანიჭებს მსხვერპლს.

" ლასთზე გავუფუშოთ და ჩავატყნაუროთ"
" მიდზე სოლჯერმა დაგვიჯამფა მარა ეგრევე ჩავატყანურეთ"
" ბოტი დავგანკოთ შეჩემა, კრისტალა მარტოა და ეგრევე ჩავატყნაუროთ"