0

უდრებს არ ვართ!

სიტყვა , რომელიც უბრალოდ დარტყმას ნიშნავს , თუმცა საქართველოში ამ სიტყვამ საკმაოდ დიდი პროგრესი განიცადა წლების განმავლობაში და დღეს ძლიერ დარტყმას ნიშნავს. წესის დარღვევის შემთხვევაში ჩხუბი გარდაუვალია.

უდრებს ურტყავთ? ბაზარი არაა.