0

ბოლო ვარ

ჯოკერის დაწყებამდე ყველაზე გავრცელებული ფრაზა , რომელიც პროფესიონალების ტაქტიკადაც შეიძლება ჩაითვალოს. პირველზე თუ გადარჩა ზნაჩიტ პრემაზეც გადის.

ატუზვა აღარ უნდა ბოლო ვარ.