0

ფაცებოოკი

ფეისბუქის ქართული განმარტება , რომელიც გულიდან არის ამოსული და სიყვარულით გამოითქმება. ერთხელ ყველას დაგვიწერია მინიმუმ.

ფაცებოოკ.ცომ