0

ბიძის სულს ვფიცავარ

სიმართლის დასამტკიცებელი ეფექტური მეთოდი. ყველას ვინც ამ ფრაზას იყენებს საერთოდ არ ყოლია ბიძა, თუმცა უშვებს მის არსებობას და გარდაცვალებას ტრაგიკული დაფიცებისთვის.

- გააკუე შეჩემა?
- არა ბიძის სულს ვფიცავარ.