ნწ! - განმარტებები - ბიძერი
0

ნწ!

ნწ! ლაკონური უარი.

-წამოხვალ?
-ნწ!