1

მახატია

სიტყვა რომელიც უინტერესობის პიკს გამოხატავს.

-აუ მაგარი მახატია