0

ტი შტო

გამოიყენება იმ ადამიანის მიერ, რომელიც თავს შურაცხყოფილად გრძნობს მას შემდეგ რაც მასში ეჭვი შეაქვთ.

-ას მეტრს 10 წამში გაირბენ?
-ეე, ტი შტო?!