0

პაკალენია

გამოიყენება ქუჩაში ჟარგონად თემაზე რაც გულისხმობს თაობას და არა ასაკს

სიტყვას იყენებენ ქუჩაში და იძახიან ჩემი პაკალენიააო და გონიათ პაკალენია ასაკს ნიშნავს :)

0

პაკალენია

ასაკის რაოდენობა

- შენი პაკალენია რამდენია ძმა
- 16 ( ანუ ასაკი )