0

ფეისკონტროლი

სიტყვა წარმოითქმის ახალგაზრდა თაობის მიერ მაშინ
როდესაც ჩნდება შიში რაღაცის მიმართ რამაც შეიძლება კლუბში შესვლა შეზღუდოს ...

პ.ს - მაგის მომგონს მოუტ*ან ...

- სადდაიკარგე გუშინ ?? კარებთან დაგკარგე ...
- რავი ბიჭო სიტუაცია არ მევასადა სხვა კლუბში დავაწექი
- ფეისკონტროლიხო? XD
- ნა*უი ეხლა