0

ბიძერის ბიძა

ბიძერის მომხმარებელი, რომელიც პირველ ადგილს იკავებს და ყველაზე დომინანტობს

ეს ბიძერის ბიძაა!