ბიძერის ბიძა - განმარტებები - ბიძერი
0

ბიძერის ბიძა

ბიძერის მომხმარებელი, რომელიც პირველ ადგილს იკავებს და ყველაზე დომინანტობს

ეს ბიძერის ბიძაა!