0

დათესვა

ჩუმად გაქცევა, მოხევა.

" სად დაითესა გივი? 10 ლარი ქონდა დასადები."