0

დედასიტყ*ავს

რაიმე მძლავრი მოწყობილობის დამახასიათებელი სიტყვა, რომლითაც ხაზს ვუსვამთ მის სიძლიერესა და შრომისუნარიანობას.

-ნიკას BMW დედასიტყ*ავს.