0

სცენაზე დედას მოვუტყნავ

გამოიყენება იუმორის სფეროში მოღვაწე პირების მიერ და ემსახურება მთქმელის უსაქმურობისა და სიზარმაცის შენიღბვას, კონკრეტული ნომრის/სკეჩის რეპეტიციისგან განსხვაფვებით სცენაზე უნაკლოდ შესრულების პირობის დადებით.

ახლა ვერ ვაკეთებ მარა დაიკიდე, სცენაზე დედას მოვუტყნავ