0

ზოპარკი

ადგილი სადაც ცხოველებს ატუსაღებენ.ნელ ნელა კლავენ ცხოველებს სულიერად, აბსოლიტურად უსიცოცხლოა ზოპარკში დატუსაღებული ცხოველი და ამით დიდ ფულს ღუნავენ ზოპარკის პატრონები.

ძირს ყველა ზოპარკი